Általános szerződési feltételek

1.   Bevezetes

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) tartalmazza az ÉDES MESE Kft mint cukrászati termék készítő tulajdonát képező és üzemeltetésében lévő weboldalon (továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető értékesítés és  szolgáltatás igénybevételének  feltételeit.

A "Felhasználási Feltételeket elolvastam és elfogadom" bepipálásával elfogadja jelen ÁSzF-ben foglalt rendelkezéseket és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSzF elfogadása nélkül nem lehet regisztrálni.

Édes Mese Kft jogosult jelen ÁSzF-et az oldal Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. Az Édes Mese Kft a módosított ÁSzF hatálybalépést megelőzően kellő időben Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az oldal Felhasználóival szemben, az ezt követő szolgáltatás, termékértékesítés igénybevételére vonatkozóan.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet jelen Általános Felhasználási Feltételek mellékelte tartalmaz.

 

1.1.          Édes Mese Kft adatai

Székhely: 2030, Érd, Egervari u.71-1

 

Levelezési cím: 2030, Érd, Egervari u.71-1

 

Cégjegyzékszám:13-09-150034

 

Bejegyző Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság 

 

Adószám:  23508798-2-13

 

Közösségi adószám: 23508798

HU

Számlavezető pénzintézet: MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT

 

Pénzforgalmi jelzőszám: 16200199-00158031-00000000

 

 

1.2.          Tevékenységet engedélyező hatóság megnevezése

Elelmiszerlanc-biztonsagi es Állategészségügyi Osztály

E hatóság elérhetőségi adatai: 2030, Érd, Alispán u. 8-A

Az engedély száma: 203638

FELIR szám: AA5679490

 

1.3.          Cukrász szakma szabályai, melyek részletesen megtekinthetőek

www.nebih.hu

 

1.4.          Tárhely szolgáltató

Cegnev: iFocus Webfejlesztés Kft

Teljes cegnev: iFocus Webfejlesztés Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1015 Budapest, Batthyány utca 20-22. II. em. 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-283998

Adószám: 25591688-2-41

E-mail: info@ifocus.hu

WEB: ifocus.hu

 Telefon: (+36 1) 787 6271

1.5.          Meghatározások

Vásárló: aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó), és mint vásárló regisztrál a honlapon.

Látogató: nem regisztrált Felhasználó, aki a Honlap egyes részeihez regisztráció nélkül is hozzáfér.

Édes Mese Kft a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) rendelkezései NAIH hatóság nem vezet nyilvántartást az Édes Mese Kft által benyújtott kérelemben szereplő adatkezelésről. Indoklas: webáruház üzemeltetése kapcsán nem kell kérelmezni az adatvédelmi nyilvántartásba vételt, ha az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás.


2.   SZERZŐI JOGOK

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Édes Mese Kft a szerzői jog jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető, megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

 • Édes Mese Kft fenntartja minden jogát szolgáltatásának, termékértékesítésének minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.edesmese.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Édes Mese Kft adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Édes Mese Kft előzetesen, írásban külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Édes Mese Kft által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Édes Mese Kft adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
 • A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re, sd kártyára és bármely más adathordozóra, adattárolóra mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából sem engedélyezett, kivételt képeznek ez alól a honlap működésre vonatkozó és a Honlapon megtalálható ÁFF és Adatkezelési Tájékoztató. A Honlap tartalmának vagy egyes részeinek bármilyen célú felhasználása - pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag Édes Mese Kft előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 • Sajtótermékben a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő termékképek: a kép mellett szerepeltetni kell a termék címét, árát és az adott terméket készítő Édes Mese Kft címének url-jét, a következő módon: www.edesmese.hu
 • Internetes oldalakon a következőképp jelentethetőek meg az edesmese.hu oldalon lévő termékképek: csak minimum 2-es PageRank-el rendelkező oldal esetén engedélyezett, a sajtótermékekre is érvényes módon, azzal a kikötéssel, hogy a feltüntetett link átlinkel a megadott url-re. Ezektől eltérő módon csak az Édes Mese Kft előzetes, írásbeli jóváhagyását követően jelentethető meg az edesmese.hu oldalon lévő termékképek egyike, valamelyike, a termékképekből bármennyi.

 

3.   REGISZTRÁCIÓ

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető mindenki számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek.

A Honlapon történő üzenetküldés, vásárlás és eladás feltétele az érvényes regisztráció.

Az edesmese.hu oldalon lévő termékképek több szolgáltatás, termékértékesítés kizárólag regisztrációt követően érhető el, mindazok számára, akik jog-és cselekvőképes természetes személyek, gazdálkodó szervezetek, jogi személyek vagy jogi személyek önálló szervezeti egységei.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 1. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy

munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy,

gazdálkodó szervezet képviselője, aki általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál

jogi személy vagy jogi személy önálló szervezeti egysége képviseletében jár el, az általa képviselt jogi személy vagy jogi személy önálló szervezeti egysége nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál

 

A "Regisztráció" menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően köteles kitölteni.

A megrendelések teljesítéséhez valamint a Felhasználó azonosításához a regisztrációkor kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám

Üzenetküldés esetén az előregisztráció esetén kötelezően megadott adat: e-mail cím. Az előregisztrációval felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a részére érkező belső üzenetekről e-mail értesítés kerüljön kiküldésre, ennek módosítására a Fiókom/Adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Az üzenetküldéssel létrejön a regisztráció, azonban ha a felhasználó vásárolni is szeretne, akkor a Fiókom/Adatmódosítás menüpontban meg kell adnia további adatait is: név, cím, telefonszám

Amennyiben az Édes Mese Kft tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valósak, vagy az Édes Mese Kft előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül két fiókot ugyanaz a személy regisztrál vagy használ, úgy jogosult az érintett Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

A regisztráció sikeréről az Édes Mese Kft e-mailben nem tájékoztatja a Felhasználót, a regisztráció befejezésével azonnal be lehet lépni a Honlapra. Érdemes élő email címet megadnia a Felhasználónak, hiszen a regisztráció során Szolgáltató ellenőrzi, hogy a megadott e-mail cím valós-e.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


4.   Regisztráció törlése

Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni a lábléc "Kapcsolat" menüponton belül megtalálható elektronikus bejelentő/üzenetküldő felületen keresztül elküldött kérelmével. Az üzenet megérkezését követően Édes Mese Kft haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.


Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Felhasználó hozzájárul, hogy Édes Mese Kft a termékeivel, a tevékenységével kapcsolatosan elektronikus úton Felhasználó részére tájékoztatást küldjön.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Édes Mese Kft-t írásban.

 

5.   Díjmentes szolgáltatások

 • Regisztráció;
 • Felhasználói fiók fenntartása;
 • Hírlevélre való feliratkozás és a hírlevelek megérkezése;
 • Termékek kiválasztása és kosárba helyezése;
 • Kedvencelés

6.   Díjköteles szolgáltatások

Édes Mese Kft a Honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele esetén szolgáltatási díjakat számol fel. Ezen szolgáltatások listáját és díjait jelen Általános Szerződési  Feltételek melléklete tartalmazza.


7.   Édes Mese Kft kötelezettségei

 

Édes Mese Kft a terméke vonatkozásában kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa, a Honlapon megjelölt állapotban, minőségben és megjelölt tulajdonságokkal adja át a Vásárlónak.

Édes Mese Kft a terméke ellenértékeként és szállítási díjaként kizárólag a termék honlapon történt megrendeléskor megjelenő megjelölt árat kérheti el. A honlapon feltüntetett, megjelenített árak (mind a termék ára, mind pedig a szállítási költség) bruttó fizetendő összegek.

Édes Mese Kft az edesmese.hu oldalra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, nyilatkozatához kötve van, vagyis a szerződéstől való elállása Édes Mese Kft-nek  nem lehetséges. A termék megvásárlásával létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni.

Édes Mese Kft a vásárlást, a megrendelést írásba foglalt szerződésnek tekinti, e szerződést/megrendelést Édes Mese Kft a megrendelést követő 365 napig megőrzi.

Édes Mese Kft a vásárlás, a megrendelés nyelveként a magyar vagy az orosz nyelvet tekinti az alkalmazandó nyelvnek.

 

8.   VÁSÁRLÁS MENETE

 

Vásárlónak

 • elektronikus úton (web áruház használatával, vagy e-mail útján);
 • faxon;
 • telefonon: keresztül van lehetősége az általa kiválasztott, megtervezett cukrászati termék megrendelésére.

 

A rendeléshez szükséges összes információt ebben a pontban találja meg. Ha véletlenül mégsem találná, amit keres, írjon nekünk e-mailt a cakes@edesmese.com e-mail címre vagy hívjon bennünket telefonon a +36 (30)-505-4541-es számon.

 

8.1.          Termék kiválasztása

 

Vásárló az www.edesmese.hu honlapon fényképpel, leírással bemutatott cukrászati termékek közül választhat.

 

 • Torta ízek

A honlapunkon legördülő menü segítségével lehet kiválasztani a kívánt torta ízt. Az íz kiválasztása után lehetőség van pontosítani a speciális feltételeket, például cukormentes, tojásmentes, tejmentes, gluténmentes. Részletes információ az ízről külön menüben tálalható ÍZEK felirattal. A vásárló ott tud tájékozódni az allergén anyagok listájáról is.

 

 • Torta szelet száma

Menüből választható. Csak a feltüntetett szeletszám lehetséges webes rendelésnél.

Csak telefonos vagy e-mailen történő rendelés esetén választható más szelet számú és magasságú torta (designer beleegyezésével a torta vonzó megjelenésének biztosítása érdekében). Ebben az esetben a torta 10% internetes kedvezménye nem vehető igénybe.

Minimálisan rendelhető szeletek száma: 10

 

 • Torta magasság
 • Normál méret: 6-8 cm
 • 2D speciális design 5 cm, de torta ízesítési térfogata u. a. mint a normál tortánál, így a torta lapos lesz.
 • 2D speciális design 5 cm, de torta ízesítési térfogata u. a. mint normál tortánál, így a torta lapos lesz. Ha design szerint kell magasított torta oldal is, akkor speciális tartóval emelésre kerül a torta. A torta és a tartó együttesen díszített, elválasztás nélkül. Így külsőleg a torta nagyobb szelet számúnak fog tűnni.
 • Más eltérő méretek is lehetségesek, függően a torta design-tól, a piskóta lapok száma nem választható, hiszen a design határozza meg a piskóta lapok számát.
 • Csak telefonos rendelés esetén választható más szelet számú és magasságú torta (designer beleegyezésével). Ebben az eseten a torta 10% internetes kedvezménye nem vehető igénybe.

 

 • Torta díszítés (borítás).

A tortára több díszítés technikát (burkolat) használunk:

 • Vajas krém díszítés
 • Fondant cukor massza
 • Fondant csoki massza
 • Csoki öntet
 • Csokoládé
 • Ganashe
 • Díszített torta védőfólia
 • Zselatin zselé
 • Agar-agar zselé

 

A megadott designtól függően a cukrászmester választja meg a megfelelő borítást (technika), persze, figyelembe veszi a torta különlegességeit, íz mentességét (cukormentes, stb.).

Ha a vásárló több emeletű tortánál választ valamilyen íz mentességét (cukor, liszt, stb.) a torta borítás nem lehet minden esetben íz mentes. Sajnos ilyenkor a borítás designfüggő lesz és tartalmazhat cukrot, tejet, és más allergén anyagokat. Csak telefonos rendelés esetén (torta designer beleegyezésével) lehetséges a borítás íz mentességét is kiválasztani.

 

Vásárló az www.edesmese.hu honlapon fényképpel, leírással bemutatott cukrászati termékek felhasználásával saját maga által megtervezett tortát is rendelhet.

 

Vásárló saját maga által megtervezett tortát is rendelhet, ezen esetben a torta végső arculatáért Édes Mese Kft felelőssége kizárt.

 

Vásárló részére, az Édes Mese Kft lehetőséget biztosít akár telefonon (+36 30 505-4541), akár a www.edesmese.hu honlapon feltüntetett e-mail címen (faxon nem) egyéni torta tervezésére. Az ily módon megtervezett torta, cukrászati termék jellemző tulajdonságairól (így: méret, súly, díszítés, különös kitételek – allergén anyagoktól mentesség, speciális alkotó elemek, mint pl mandula liszt – felsorolása) az Édes Mese Kft a Vásárló által megadott e-mail címre szöveges összefoglalót küld, mely szöveges összefoglaló Vásárló által való visszaigazolását követően hatályos, érvényes megrendeléssé válik.

Az Édes Mese Kft e közreműködéséért díjat számíthat fel.

 

Vásárló egyéni torta tervezése esetén az edesmese.hu oldalon megjelenő torták, cukrászati termékekről készült fényképek a Vásárló által tervezett torta, a cukrászati termék esetében csak iránymutatóak, a Vásárló által tervezett torta, cukrászati termék speciális tulajdonságai (pl. selyem felület, cukormentes borítás) befolyásolják a torta, cukrászati termék megjelenését is.

 

Vásárló tudomásul veszi, hogy az edesmese.hu oldalon megjelenő, cukrászati termékekről készült fényképek az elektronikus adat-, információ továbbítás műszaki jellemzői miatt a valóságtól időnként eltérhetnek. Édes Mese Kft kijelenti, hogy az edesmese.hu oldalon megjelenő, cukrászati termékekről készült fényképek az Édes Mese Kft által készített cukrászati termékekről készültek, e cukrászati termékek vonatkozásában a többszörözés jogát Édes Mese Kft csak előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházza át térítés ellenében. 

 

9.   Adásvétel lebonyolítása

Telefonon történő kapcsolat felvétel esetében

Egyedi ötletek alapján is vállaljuk design torták készítését. Kérjünk, írják meg nekünk elképzeléseiket e-mailben az cakes@edesmes.com címre és megtervezzük a megálmodott tortát. Vagy telefonon +36 (30) 505-4541 is lehet egyeztetni. De mindenképpen szükség lesz az Ön e-mail címére, ahová tudjuk küldeni a design képeit.

 

Egyedi ötletek alapján készülő torták, cukrászati termékekhez kapcsolódó rendelést minden esetben szükséges előre egyeztetnünk, és amennyiben torta designer vagy főcukrászunk úgy ítéli meg, hogy az adott torta nem illeszkedik tökéletesen a cég termékkínálatához kapcsolódó jó hírnevünk fogalmába (pl. politikai jellegű megfogalmazást hordoz, szexuális tartalmú, vagy egyszerűen stílusában nem felvállalható), a tortarendelést még a rendelés rögzítése előtt cégünk visszautasíthatja.

Egyedi torták rendelésekor cégünk próbálja tartani az amúgy is felvállalt üzletpolitikáját, de amennyiben a torta díszítése, elkészítése nem építhető be könnyedén a mindennapi üzletmenetbe, és az alapanyag költsége magasabb, vagy a ráfordított munkaórák száma eltérő a szokásostól, fenntartjuk az egyedi árazás jogát. Egyedi tervezés esetében cégünk jó hírnevének védelme érdekében szem előtt kell tartanunk azt is, hogy bizonyos tárgyak, figurák, márkajelzések használata nem megengedett, hiszen cégünk nem tehet haszonra szert azáltal, hogy védelem alatt álló termékeket másol. Ezen rendeléseket ezek alapján kötelesek vagyunk elutasítani. Ez alól abban az esetben tudunk kivételt tenni (ez főképp céges rendelések esetében teljesíthető), ha az adott cég/termék/márka felhasználási jogát birtokló személytől erre külön írásos engedélyt kapunk.

A kreációk kapcsán fontos leszögezni, hogy a vendég által elképzelt torta, mint sütemény, soha nem fogja a teljes valóságot tükrözni, mivel süteményeket sütünk, azok esetében krémmel, marcipánnal, cukortraganttal készítjük a főbb design motívumokat, valamint tortáink és díszítéseink saját cukrászaink kézi munkájának eredménye (apró túlzással alkotásnak tekintendő, s ebből is adódóan a valóság csak megközelíthető).

 

Felár

 

Egyedi torta rendelésekor a vásárlótól kapott kész alaprajz alapú terv vagy cukrász mester ajánlata alapján (legálabb 3 ötletkép) történő készítés normál árszabású.

Esküvői, nagy céges torta tervezését csak 5000 ft értékű tervezési díj előzetes utalását követően tudjuk elvégezni. Ezen tervezési díj összegét megrendelés esetén a torta árába beszámítjuk.

Egyedi torta Édes Mese Kft által való megtervezése (függetlenül attól, hogy e terv alapján vásárló -aki a terv elkészítését kérte- megrendeli-e a terv alapján a tortát avagy nem rendeli meg a terv alapján a tortát) révén létrejött torta-terv Édes Mese Kft szellemi tulajdonát képezi. E szellemi tulajdonához kapcsolódó valamennyi jogának avagy ezen jogok egy részének gyakorlása Édes Mese Kft kizárólag írásban történő előzetes hozzájárulásával, átruházási írásbeli nyilatkozatával való rendelkezés esetén történhet. Édes Mese Kft valamennyi, a szellemi alkotásaihoz kapcsolódó jogot fenn tart magának.

 

Édes Mese Kft a Vásárló megrendeléséről a Vásárló által megadott e-mail címre (Vásárló kifejezett kérése alapján Édes Mese Kft fax útján is jogosult, de nem köteles) szöveges összefoglalót küld, mely szöveges összefoglaló Vásárló által való írásbeli visszaigazolását követően hatályos, érvényes megrendeléssé válik.

 

E-mail útján történő kapcsolat felvétel esetében

Édes Mese Kft a Vásárló megrendeléséről a Vásárló által megadott e-mail címre (Vásárló kifejezett kérése alapján Édes Mese Kft fax útján is jogosult, de nem köteles) szöveges összefoglalót küld, mely szöveges összefoglaló Vásárló által való írásbeli visszaigazolását követően hatályos, érvényes megrendeléssé válik.

 

Honlapon – web áruház – keresztül történő megrendelés esetén

 

WEB áruház címünk: www.edesmese.hu

 

Torta választás

 

Tortaink kategória szerint vannak rendezve, hogy kényelmesen lehessen választani tetsző forma torta díszítést.

Weboldalunkon megtalálható tortafotóink mind saját készítésű tortáink, saját fotózásaink eredménye, így azon fotók bármilyen szintű további felhasználása, másolása, és engedélyünk nélkül való publikálása nem megengedett (tiltott), a fotók szellemi tulajdon védelme alatt állnak.

A torta fotón feltűntetett ár csak tájékoztató jelegű, egy megadott ízzel és szeletszámmal. Egy kattintással be kell lépni a torta paraméterek menübe, s itt más íz, más szeletszám választása lehetséges. A menü segítségével, és a KALKULÁCIÓ gomb megnyomásával lehet kiszámolni az új árat. Az árak BRUTTÓ árak.

Kiválasztás után a torta a bevásárló kosárba kerül.

A RENDELÉS gomb megnyomásával lehet küldeni rendelést.

A vevőnek kötelező a következő adatokat megadni, ezen adatok hiányában a rendelést nem tudjuk elfogadni.

 • Vevő neve
 • Vevő telefonszáma / mobil telefonszám
 • Vevő e-mail címe
 • Szállítási adatok: cím, nap, időpont

 

10. Szállítási időpont kiválasztása

A vevőnek kell kiválasztania azon tetszőleges napot és időpontot, amikorra a házhozszállítást kéri. A megadott napon csak megadott órak intervallumában lehet választani időpontot, amennyiben van legalább egy szabad férőhely. Az időintervallum kb. 2 órás, de a szállítási napon a vevő kap e-mail/SMS-t a pontos szállítási időről.

A weboldalunkon található térképen nyomon követhető a szállító autó, így pontosabban kalkulálható az érkezése.

 

11. Rendelés visszaigazolása

Vásárló az általa kiválasztott, avagy az általa összeállított (pl. díszítés, gyümölcs felhasználás, máz, figura) cukrászati terméket, tortát a honlapon (web áruház) leírt megrendelési lépésekkel rendeli meg.

 

Egy napon belül a vásárló visszaigazolást kap megrendelésről e-mailben. A megadott számlaszámra kérjük átutalni a rendelés összegét. Az összeg Édes Mese Kft bankszámlájára történő beérkezésekor számítjuk a rendelést elfogadottnak.

Átutalásakor kötelező megadni a RENDELÉS számát.

A befizetés beérkezése után a vevő kap e-mailen és/vagy SMS-en visszaigazolást arról, hogy a rendelését elfogadtuk.

 

11.1.      Torta, cukrászati termék rendelése és a megrendelt termék házhoz szállítása közötti minimális idő

 • WEB-áruházon keresztül a minimális rendelésbeadási idő 3 nap, mely a tételes visszaigazolástól számítandó.
 • Express torták rendelése esetén 2 nap. Express torta-rendelést csak a webáruházban kiállított, megjelenített tortákból és ízekből tudunk elfogadni. Express torták rendelése esetén a szeletek száma, a díszítés nem változtatható.
 • Sürgős rendelés (másnapra). Webáruház rendszeren keresztül nem elérhető, kizárólag e-mailen.

 

 

 

11.2.      Megrendelés vásárló általi módosítása:

Vásárló az általa megrendelt cukrászati terméket, tortát az eredeti megrendelésében megjelölt szállítási határidőt megelőzően legfeljebb 3 naptári nappal módosíthatja írásban.

 

Vásárló az általa megrendelt esküvői, más alkalmakra megrendelt nagy méretű cukrászati terméket, tortát az eredeti megrendelésében megjelölt szállítási határidőt megelőzően legfeljebb 5 naptári nappal módosíthatja írásban.

 

Édes Mese Kft írásban a Vásárló megrendelésének visszaigazolásakor Vásárló felé jelzi a más alkalmakra megrendelt nagy méretű cukrászati terméket, torták esetében a megrendelés módosításának általánostól (3 naptári nap) való eltérésére Vásárló rendelkezésére álló 5 naptári nap lehetőségét.

 

11.3.      Vásárló az általa megjelölt szállítási időpontot az alábbiak szerint módosíthatja

 

A Vásárló által megjelölt szállítási nap módosítása az új írásban megjelölt szállítási napot megelőző 3 munkanapig ingyenesen történik.

 

Vásárló az általa megrendelt esküvői, más alkalmakra megrendelt nagy méretű cukrászati terméket, tortát az eredeti megrendelésében megjelölt szállítási határidőt az új írásban megjelölt szállítási határidő előtt legfeljebb 5 naptári napig módosíthatja írásban ingyenesen.

 

A Vásárló által megjelölt szállítási nap módosítása az új írásban megjelölt szállítási napot megelőző 2 munkanappal a megrendelt termék bruttó árának 50% megfelelő díjazás ellenében történik.

 

A Vásárló az általa megrendelt esküvői, más alkalmakra megrendelt nagy méretű cukrászati terméket, tortát az eredeti megrendelésében megjelölt szállítási határidőt az új írásban megjelölt szállítási határidő előtt legfeljebb 4 naptári nappal módosíthatja írásban a megrendelt termék bruttó ára 50% megfelelő díjazás ellenében.

 

A Vásárló az új, általa írásban megjelölt időpontot azaz óra/perc megelőzően legfeljebb 24 órával is jogosult módosítani ingyenesen. Ezen módosítás joga a Vásárló által megrendelt esküvői, más alkalmakra megrendelt nagyméretű cukrászati termék, torta esetében csak az eredeti megrendelés szállítási idejét követő időpontokra illeti meg a Vásárlót.

A Vásárló az új, általa írásban megjelölt dátumot megelőzően legfeljebb 3 nappal is jogosult módosítani ingyenesen.

 

A megrendelés dátumának módosítása legfeljebb 2 nappal előtte a termék bruttó árának 50% megfelelő díjazásának ellenében történik.

 

A megrendelés dátumának módosítása legfeljebb 1 nappal előtte a termék bruttó árának 100% megfelelő díjazásának ellenében történik.

 

Ezen módosítás joga a Vásárló által megrendelt esküvői, más alkalmakra megrendelt nagyméretű cukrászati termék, torta esetében csak az eredeti megrendelés szállítási idejét követő időpontokra illeti meg Vásárlót.

 

Vásárló által írásban 24 órán belül kért szállítási időpont Édes Mese Kft által írásban való elfogadásával jön létre. Ezen módosítás joga a Vásárló által megrendelt esküvői, más alkalmakra megrendelt nagyméretű cukrászati termék, torta esetében csak az eredeti megrendelés szállítási idejét követő időpontokra illeti meg a Vásárlót.

 

11.4.      Vásárló az általa megjelölt szállítási helyszínt az alábbiak szerint módosíthatja

 

A Vásárló által megjelölt szállítási helyszín módosítását a szállítási napot megelőző 1 munkanapig teheti ingyenesen.

 

A Vásárló az általa megrendelt esküvői, más alkalmakra megrendelt nagyméretű cukrászati termék, torta szállítási helyszínét az eredeti megrendelésében megjelölt szállítási határidő előtt legfeljebb 2 naptári nappal módosíthatja írásban ingyenesen.

 

A Vásárló által megjelölt szállítási helyszín módosítását a szállítási napon a szállítási időpontot megelőző 4 óráig 1.500-5000,-Ft díj ellenében teheti.

 

A Vásárló az általa megrendelt esküvői, más alkalmakra megrendelt nagyméretű cukrászati termék, torta szállítási helyszínét az eredeti megrendelésében megjelölt szállítási határidő előtt legfeljebb 8 óráig 5.000,-Ft díj ellenében teheti.

 

Vevő, megrendelő, vásárló az általa megrendelt tortát, cukrászati készítményt az eredeti megrendelésében rögzített, általa kért szállítási határidő lejárta előtt 3 nappal kötbér mentesen írásban lemondhatja vagy elállhat.

 

Vevő, megrendelő, vásárló az általa megrendelt tortát, cukrászati készítményt az eredeti megrendelésében rögzített, általa kért szállítási határidő lejárta előtti 72 órát meghaladóan írásban lemondhatja vagy elállhat kötbér fizetés mellett;

 • a kötbér összege a megrendelt termék bruttó árának 50%-a 48 óra előtt történő lemondás esetén
 • a kötbér összege a megrendelt termék bruttó árának 100%-a 48 óra alatti lemondás esetén

 

 

 

12. Cukrászati termék, Torta szavatossága

 

Az Édes Mese Kft által készített cukrászati termékek, torták a HACCP előírásoknak megfelelő cukrászüzemben készülnek.

 

A tortát csak száraz hűtőben szabad tárolni:

 • + 5С fok hőmérsékleten – 48 óra;
 • +14C fok hőmérsékleten -24 óra;

ha a torta címkén más szavatossági feltétel nincs feltüntetve. Az ettől eltérő tárolási hőmérséklet, valamint hűtőtípus esetében a torták szavatosságáért nem vállalunk felelősséget.

 

A vevőhöz a tortát hűtődobozban szállítjuk, ami biztosítja a torta hőmérsékletének megőrzését a szállítás idejében. Szükség esetén jégaksival. A torta átadása a vevőnek hűtődoboz nélkül történik.

 

Külön kérésre a torta tárolásához az Édes Mese Kft hűtődobozt biztosít (3000… 5000ft felar).

 

A vevő 4 fajtacsomagolásban tudja átvenni a tortát, ennek következő a szavatossága:
         

 • Karton doboz: Szavatossága a torta címkéjén tálalható, a hűtésről a vásárlónak kell gondoskodni átadás után. Ha a címkén más nincs feltüntetve, akkor a vásárlónak kell gondoskodni a torta megfelelő tárolásáról.

24 óra +14C

48 óra + 5C körül.

 • Hűtődoboz B (3 centiméteres falvastagság) 2 óra tartamig speciális hűtés nélküli tárolást biztosít (külső hőmérséklet nem haladhatja meg a +28C-ot, napfénytől óvni kell)
 • Hűtődoboz A (5 centiméteres falvastagság) 4 óra tartamig speciális hűtés nélküli tárolást biztosít (külső hőmérséklet nem haladhatja meg a +28C-ot, napfénytől óvni kell)
 • Hűtődoboz AA+ (5 centiméteres falvastagság, jégaksikkal) 12 óra speciális hűtés nélkül tárolható (külső hőmérséklet nem haladhatja meg a +34C-ot, napfénytől óvni kell)

 

Hűtődobozt vásárolni csak a WEB oldalunkon hirdetett feltélek szerint lehet.

 

13. Torta díszek

 

Sok tortánk esetében a díszítés maga nem ehető például: toll, tüll, kristály, szalag. Illetve a marcipán díszek legtöbb esetben egyéb segédeszközökkel (pl. drót, fapálcika) együtt kerülnek a tortához, vagy egymáshoz rögzítésre.

A torta megrendelésekor és átadásakor minden esetben felhívjuk a figyelmet a nem ehető részekre, de a torta felszolgálásakor fokozottan figyelni szükséges erre. A tortát elfogyasztó figyelmét felszolgáláskor fel ajánlatos hívni arra, hogy a torta mely részei nem alkalmasak fogyasztásra. Tortáinkat ebből adódóan kiskorúak soha nem szeletelhetik és fogyaszthatják szülői felügyelet nélkül. Nem csak a késsel történő vágás, hanem egy-egy díszítés esetében is fokozottan figyelni kell arra, hogy a díszítés ehető-e, illetve a díszítés mely részei nem ehetőek.

Tortáinkon sok ételből (pl. marcipán, cukortragant) készült díszítés is található. Ezek többnyire kézműves jellegükből, és elkészítési metódusukból adódóan szárított formában kerülnek a tortára.

Emberi fogyasztásra ezek a szárított díszek alkalmasak, viszont keménységükből adódóan csak saját felelősségre fogyaszthatóak.

 

14. Állvány, kaució

 

Állványbérleti szerződés: három- és annál több szintes torták esetén a tortát egy plexi állványra építjük a stabilitás miatt.

Az állvány kauciós díja 15.000 HUF/db, amely készpénzben fizetendő, legkésőbb a torta átvételekor. A kauciós díjról átvételi elismervény készül, az átvevő féllel. Az állvány szükségességéről minden esetben még a megrendelés előtt tájékoztatjuk fogyasztóinkat írásban.

Az állványt a torta átvételétől számított hét napon belül szükséges visszahozni érdi cukrász műhelyünkbe (vagy 1500 Ft szállítási díj ellenében érte megyünk) tiszta és sértetlen állapotban, ekkor a kaució teljes összegét visszaadjuk. Az állványról átadáskor minden esetben egy használatba adási szerződést szükséges kitölteni, amiből egy példányt adunk az átvevőnek, melyet a könnyebb beazonosíthatóság végett az állvánnyal együtt szükséges visszahozni üzletünkbe.

 

 

15. RENDELÉS ÁTVÉTELE

 

Csak házhozszállítás lehetőség van, a vevő által megadott időintervallumba szállítjuk a tortát.

Átvétel a vevő által választott és kifizetett csomagolásban történik. Az átvételt követő hűtési

hiányosságokból bekövetkező problémákért felelősséget nem vállalunk.

Az átvételkor a vevő jelzése, reklamációja azonnal írásba foglalásba kerül, melyet a vevő/átvevő és a házhoz-szállító aláírásával köteles ellátni. Aláírás hiányában a házhozszállított torta, cukrászati készítmény a külső megjelenés alapján a megrendelt termékkel azonosnak tekintendő.  

 

 

16. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

 

16.1.      Általános információk a kiszállításról

 

A kiszállítás hűtőautóval vagy hűtődobozban történik, megrendelése esetén felelősséget vállalunk a tortáért egészen az átvétel időpontjáig. A torta átvételétől számítva cukrászdánknak, az Édes Mese Kft-nek nem áll módjában felelősséget vállalni a torta épségéért. A biztonságos tároláshoz szükséges feltételek megtalálhatóak a 12. pontban, ezek betartását vásárlónak kell a tortát, cukrászati terméket átvevő személlyel közösen biztosítania.

 

Kiszállítást hétfőtől vasárnapig 7:00 és 22:00 közötti időpontban tudunk vállalni.

 

Kiszállításkor a tortát, cukrászati terméket átvevő személy részére adjuk át a számlát.

 

Megrendelését az átutalással történt torta, cukrászati termék ellenértékének való megfizetése esetén tudjuk elfogadni.

 

VIP regisztrált ügyfeleink számára megrendelésük elfogadását nem kötjük a megrendelés díjának előzetes megfizetéséhez, VIP regisztrált ügyfeleink a házhoz szállításkor is teljesíthetik (kizárólag számla ellenében) készpénzben a megrendelt torta, cukrászati termék díjának megfizetését a megrendelt torta, cukrászati termék szállítójának kezeihez.

 

A kiszállításhoz a következő adatokat szükséges megadni: időpont (2 órás időintervallum), pontos cím, helyszíni átvevő neve, valamint telefonos elérhetősége megrendelő neve, valamint telefonos elérhetősége.

 

Egyes helyszínekre behajtási engedély szükséges, amely beszerzéséről az Édes Mese Kft  nem tud  gondoskodni, ennek beszerzése a vásárló teendője. Ilyen esetben csak akkor tudjuk vállalni a szállítást, ha a behajtási engedély másolatát eljuttatja a vásárló az Édes Mese Kft részére.

 

16.2.      Kiszállítási díjaink

 

Budapest

 • 7:00-14:00 ingyen minden nap, egy nappal előtte megadjuk a pontos szallitasi időpontot;
 • 14:00-22:00 - 5000 Ft/alkalom;

Erd, Budaörs, Biatorbágy, Budakeszi, Telki, Tarnok, Etyek, Százhalombatta, Zsambek, Paty, Törökbalink, Diosd, Sóskut

 • 7:00-15:00 ingyen minden nap, egy nappal előtte megadjuk a pontos szallitasi időpontot;
 • 15:00-22:00 - 5000 Ft/alkalom minden nap;

 Pest megye, mas varosok 10 km Budapesttol (M0)

 • 1500 HUF/alkalom 8:00-14:00 minden nap;
 • 5000 HUF/alkalom 14:00-22:00;

100 km belul Budapesttol:

 • 7:00-15:00  - 2500 Ft (Pest megye) ... 8000 Ft (100 km)/alkalom;
 • 15:00-22:00 - 3500 Ft (Pest megye) ..... 9000 Ft (100 km)/alkalom ;

 

Budapest határán kívüli helyszínre: 150 HUF/km (oda-vissza utat tartalmazza) + szükség esetén autópálya matrica díja.

 

A pontos időre szállítás felára +5000 Ft a normál szállítási árhoz képest. Ez esetben 10 perces intervallumban szállítunk a 1 órás idő intervallum helyett.

 

 

17. FIZETÉS

 

17.1.      Átutalás

Fizetés csak előre átutalással történhet az Édes Mese Kft bankszámlájára, legálabb 3 nappal a kért szállítási nap előtt es 7 nappal eskuvoi vagy nagy meretu tortak eseten.

 

17.2.      Készpénz

Készpénzfizetés átadáskor helyszínen, csak VIP regisztrált ügyfeleink részére elérhető.

 

17.3.      PAYPAL

Fizetés csak előre átutalással történhet az Édes Mese Kft bankszámlájára, legálabb 3 nappal a kért szállítási nap előtt es 7 nappal eskuvoi vagy nagy meretu tortak eseten. (+1500 HUF PayPal szolgaltatasi dij)

 

18. ADATVÉDELEM

Adatkezelő:

 

Cukrászdánkat az Édes Mese Kft. üzemelteti, a megrendelő, vásárló adatait is az Édes Mese Kft kezeli.

 

Milyen információkat gyűjtünk össze, és hogyan használjuk, tároljuk azokat?

 

Ahhoz, hogy a rendelést rögzíteni tudjuk, személyes adatokat kell megadnia a megrendelés folyamán: megrendelő neve (természetes személy esetén vezeték és keresztnév), telefonszám, e-mail cím, szállítási cím,  A megrendeléssel egy időben rögzítésre kerülnek a megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, kért teljesítési időpont, fizetés módja, megjegyzés). A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használjuk fel.

 

Meddig tároljuk az adatokat?

Reményeink szerint visszatérő vendégünk lesz, ezért az adatokat maximum 5 évig tároljuk.

Adatait kérés esetén töröljük. A megrendelés adatait minőségbiztosítási okokból tároljuk.

 

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

Az Édes Mese Kft. tortarendeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetésért felelős rendszergazdák férhetnek hozzá a tárolt adatokhoz. Emellett a szállításhoz szükséges adatokat továbbítjuk a szállítást végző munkatársak felé. Édes Mese Kft. tortarendeléssel foglalkozó munkatársaival kötött szerződéseink tartalmazzák ezen adatok kizárólag Édes Mese Kft feladatának teljesítéséhez szükséges mértékben való felhasználásának kötelezettségét, az e kört meghaladóan az adatok bármely módon való továbbításának, átadásának tilalmát. A szolgáltatás folyamatos üzemeltetésért felelős rendszergazdákkal kötött szerződéseink tartalmazzák ezen adatok kizárólag feladatuk teljesítéséhez szükséges mértékben való felhasználásának kötelezettségét, az e kört meghaladóan az adatok bármely módon való továbbításának, átadásának tilalmát. A szállításhoz szükséges adatok esetében a szállítást végző munkatársakkal kötött szerződéseink tartalmazzák ezen adatok kizárólag Édes Mese Kft szállítási feladatának teljesítéséhez szükséges mértékben való felhasználásának kötelezettségét, az e kört meghaladóan az adatok bármely módon való továbbításának, átadásának tilalmát.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatok szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szervereink winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat.

 

A vásárló jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

A kötelező személyes adatok megadása nélkül nem vehető igénybe a tortarendelés szolgáltatásunk.

A többi, a vásárló személyéhez kapcsolódó személyes adatok megadásáról Ön, mint vásárló dönthet. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulása. Ne feledje, hogy személyes adatai kezeléséről ügyfélszolgálatunkon keresztül bármikor további tájékoztatást kérhet! Ebben az esetben munkatársaink meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak kérdésére. Ebben az esetben információt adunk ki a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adataidat.

A tájékoztatás ügyfélszolgálatunk felkeresésével (telefon: +36 20 777 3620, e-mail cím: cakes@edesmese.com)  kérhető.

 

 

19. FELELŐSSÉG

A Weboldalunkon található adatok és információk a legnagyobb jó szándékkal és jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Édes Mese Kft. felelősséget nem vállal.

A vásárló a Weboldalt kizárólag a saját felelősségére használja, így elfogadja, hogy Édes Mese Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Édes Mese Kft. kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Internet globális jellege miatt a vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve kell neki is eljárnia, mint felhasználó. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az adott állam joga szerint nem megengedett, annak használatért kizárólag a vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben bárki a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Édes Mese Kft. felé. Amennyiben Édes Mese Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 

20. SZERZŐI JOGOK

Weboldalunk szerzői jogvédelem alatt áll. Édes Mese Kft. a szerzői jogi jogosultja a weboldalnak, valamint az itt elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

Tortáink, cukrászati termékeink külső megjelenését rajzolási, festési, szobrászati tevékenységünk alapján hozzuk létre. Ezen folyamatban létrejövő cukrászati alkotásaink, tortáink és ezek terve jogi védelem alatt áll. Szellemi tevékenységünkből fakadó egyéni, eredeti jellegű tortáink, cukrászati termékeink jogi védelem alatt állnak.

 

 

21. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Vásárlói ügyfélszolgálat

 

Cím: H2030, Érd, Egervári u. 71.

Vevőszolgálat nyitva tartása: H-P 15:00-19:00 óráig

Tel: +36 20 777 3620

E-mail cím: cakes@edesmese.com

Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben az esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva: Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Édes Mese Kft. 30 napon belül írásban válaszol.

 

További jogorvoslati lehetőségek

Ha valamiért úgy érzi, hogy megsértettük személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is.

 

 

BELSŐ LEVELEZŐRENDSZER HASZNÁLATA

 

ÉRTÉKELÉS

 

TERMÉK KEDVENCNEK JELÖLÉSE

 

AJÁNLJA A TERMÉKET BARÁTJÁNAK

Lehetőség van arra, hogy ha a Felhasználó érdekesnek, finomnak, különlegesenek talál egy terméket, akkor a rendszer segítségével - saját nevében és e-mail címével - értesítse erről barátját. A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

 

22. REKLAMÁCIÓ, PANASZ

 

JOGVITÁK

 

Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben meghatározottak szerint kötelesek eljárni. A Honlap használatával, a megrendelt, megvásárolt cukrászati termékkel kapcsolatban felmerülő vitáikat a felek elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek rendezni. Továbbá, az adásvételi szerződésből eredő jogvita esetén a jogosult bíróságon érvényesítheti igényét.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MELLÉKLETEK

 

További információkat a jelen Általános Szerződési Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak:

 • Tájékoztató az adatkezelésről (www.naih.hu)
 • Cukrászati termékekre vonatkozó jogi szabályozás (www.nebih.hu)

Jelen ÁSzF hatályba lépésének napja 2017.01.09
Minden jog fenntartva!